Vloženo: 12.10.2023
Datum události:
03.06.2024

P o z v á n k a
na zasedání shromáždění Společenství vlastníků pro dům č.p. 1316, 1317 v Praze 4, Jažlovická 36,34, IČ:06461981, se sídlem Jažlovická 1316/36, 149 00 Praha 4, Chodov

Vloženo: 16.12.2020

Vážení nájemníci,

• V souvislosti s množícími se dotazy týkající se převodu jednotek do vlastnictví do 31.12.2020 na základě zákona č. 345/2009, kterým se změnil zákon č. 72/1994 Sb uvádíme následující:
V řadě případů – vzhledem ke splácení úvěrů – uzavřela družstva v České republice se svými členy smlouvu o budoucím převodu bytů do vlastnictví, které má být realizováno i dlouho po 1. 1. 2021. V těchto případech zůstává samozřejmě právo členů na převod bytu do vlastnictví zachováno v souladu s ujednáním ve smlouvě.

Vloženo: 20.01.2016

Platné stanovy SVJ

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687