Informační deska

Vyjádření k zákonu o převodu jednotek

Vážení nájemníci,

• V souvislosti s množícími se dotazy týkající se převodu jednotek do vlastnictví do 31.12.2020 na základě zákona č. 345/2009, kterým se změnil zákon č. 72/1994 Sb uvádíme následující:
V řadě případů – vzhledem ke splácení úvěrů – uzavřela družstva v České republice se svými členy smlouvu o budoucím převodu bytů do vlastnictví, které má být realizováno i dlouho po 1. 1. 2021. V těchto případech zůstává samozřejmě právo členů na převod bytu do vlastnictví zachováno v souladu s ujednáním ve smlouvě.

V případě našeho Bytového družstva Dominika je toto pevně ukotveno přímo v našich Stanovách a to v Čl. 4, bod 2 „Cílem Družstva je v časově přiměřené a možné době rozdělit na jednotky domy č.p.1316 a č.p.1317 v ulici Jažlovická v Praze 4 s příslušnými pozemky a převést bytové jednotky do vlastnictví nájemců - družstevníků (členů Družstva) a zajistit svým členům jistotu bydlení a zvyšování jeho úrovně.“

Rozdělení domu na jednotky v katastru nemovitostí, proběhlo přibližně v roce 2018

a dále v Článku 17, bod 3, písmeno h).
„na základě žádosti o převod bytu a odpovídající části společných prostor a pozemku do osobního vlastnictví na jeho převod, za podmínky, že uhradil další členský vklad v plné výši, dále za podmínky, že o rozdělení domů na jednotky rozhodla členská schůze bytového družstva a došlo k zápisu vkladu prohlášení vlastníka domů do katastru nemovitostí ČR,“

Členská schůze o rozdělení domů na jednotky rozhodla přibližně v roce 2017. Proto se nás toto ustanovení zákona netýká.

• Představenstvo BD Dominika se omlouvá za nekonání členské schůze, které bylo způsobeno epidemiologickou situací a nařízením Vlády ČR. Proto zároveň s tímto oznámením, bude každému členovi BD vložena do schránky Zpráva o činnosti BD Dominika v roce 2020 spolu s vyúčtováním roku 2019.

• Upozorňujeme i členy SVJ, že v rámci úředních hodin BD Dominika se mohou každé úterý od 18:00 – 18:30 dostavit se svými dotazy, požadavky, připomínkami

Představenstvo BD Dominika Vám tímto přeje krásné prožití vánočních svátků a do nového roku především hodně zdraví

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687