Členské schůze

Schůze Bytového družstva

POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Dominika,
IČ: 267 72 558, se sídlem Praha 4 – Chodov, Jažlovická 1316/36

Členská schůze se bude konat v pondělí 21. 9. 2021 v 18,30 hod.
v prostorách sušárny domu 1317/34 na adrese Praha 4 – Chodov, Jažlovická

Program:

1. Úvod – volba orgánů schůze – prezence

2. Účetní závěrka za rok 2020

3. Volba orgánů družstva

4. Odměny orgánů družstva za uplynulé období

5. Různé

Děkujeme za hojnou účast.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687