Vloženo:
08.09.2021

POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Dominika,
IČ: 267 72 558, se sídlem Praha 4 – Chodov, Jažlovická 1316/36

Členská schůze se bude konat v pondělí 21. 9. 2021 v 18,30 hod.
v prostorách sušárny domu 1317/34 na adrese Praha 4 – Chodov, Jažlovická

Program:

1. Úvod – volba orgánů schůze – prezence

2. Účetní závěrka za rok 2020

3. Volba orgánů družstva

4. Odměny orgánů družstva za uplynulé období

5. Různé

Děkujeme za hojnou účast.

Vloženo:
16.12.2020

Vážení nájemníci,

• V souvislosti s množícími se dotazy týkající se převodu jednotek do vlastnictví do 31.12.2020 na základě zákona č. 345/2009, kterým se změnil zákon č. 72/1994 Sb uvádíme následující:
V řadě případů – vzhledem ke splácení úvěrů – uzavřela družstva v České republice se svými členy smlouvu o budoucím převodu bytů do vlastnictví, které má být realizováno i dlouho po 1. 1. 2021. V těchto případech zůstává samozřejmě právo členů na převod bytu do vlastnictví zachováno v souladu s ujednáním ve smlouvě.

Vloženo:
20.01.2016

Platné stanovy BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687