Informační deska

Schůze Bytového družstva

POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Dominika,
IČ: 267 72 558, se sídlem Praha 4 – Chodov, Jažlovická 1316/36

Členská schůze se bude konat v pondělí 21. 9. 2021 v 18,30 hod.
v prostorách sušárny domu 1317/34 na adrese Praha 4 – Chodov, Jažlovická

Program:

1. Úvod – volba orgánů schůze – prezence

2. Účetní závěrka za rok 2020

3. Volba orgánů družstva

4. Odměny orgánů družstva za uplynulé období

5. Různé

Děkujeme za hojnou účast.

představenstvo BD Dominika

V Praze dne 7.9.2021

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687